Voorwaarden voor vermelding

Opname op deze website kan via info@cursusruimtetehuur.nl. De kosten worden als volgt verdeeld voor het eerste jaar:

Aanmelding

- in het eerste kwartaal: 100%
- in het tweede kwartaal: 75%
- in het derde kwartaal: 50%
- in het vierde kwartaal: 25%

Bij vermelding korter dan een jaar, wordt een bedrag van € 5,- administratiekosten gerekend. Het maakt niet uit of je de eerste of laatste dag van een kwartaal aanmeldt. 

Opzegging dient te geschieden vóór het einde van het voorgaande kalenderjaar. 

Prijsverhogingen worden vooraf aangekondigd. Wanneer deze na 1 januari pas bekend zijn is het mogelijk op te zeggen binnen twee weken na ontvangst van de aankondiging.

Aan opname kunnen geen rechten worden ontleend voor het aantal malen dat de ruimte verhuurd wordt.